10/10/07

Amb els Casals Catalans del Canadà

L'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) va organitzar un viatge al Quebec i al Canadà durant l'any 2006 on van participar un total de 29 persones.

El seu relat ens mostra les activitats realitzades durant una setmana del mes de juny. Varen visitar Toronto, Niàgara Falls, Ottawa o el riu Sant Llorenç, i ens mantenen interessants contactes amb els Casals Catalans de Toronto i de Mont-Real i amb d'altres organitzacions del Quebec.

Cap comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...