6/4/09

El Centre Català de Kansai

El Centre Català de Kansai (CCK) reconegut oficialment l’any 1998 és una associació sense fins lucratius creada amb l’objectiu de donar a conèixer la cultura i la llengua catalanes al Japó, promoure la benentesa entre el poble japonès i el català i donar suport als catalans de la regió.

El CCK té la seu a la ciutat de Osaka i ofereix des de classes de català i assessorament a les persones que volen apendre el català o que volen anar a estudiar o a treballar a Catalunya, a assesorament als catalans que necessiten suport per adaptar-se millor al Japó o suport a les empreses catalanes que necessiten informació professional sobre el Japó...

Cap comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...